Kokonaispihaurakat


 

Kokonaispihaurakat

Alusrakennetyöt

Tie- ja kenttätyöt

Vihertyöt

Asennusrakentamistyöt

Erikoistyöt

 

VIHER- JA MAANRAKENTAMISEEN LIITTYVÄT TYÖT

 

1. ALUSTAVAT TYÖT

 • mittaustyöt/vaaitustyöt
 • kasvillisuuden, rakenteiden ym. suojaukset ja aitaukset 
 • muut rakennusajan suojaukset/hoito
 • kasvuston siirrot ja poistot
 • raivaustyöt
 • mittaukset/tutkimukset
 • mullan ym. pintakerrosten kuorinta
  ja varastointi

   

2. ALUSRAKENNE- JA VALMISTAVAT

    TYÖT

 • pohjien leikkaus, muotoilu ja tasaustyöt
 • maamassojen kuljetukset/poisajot
 • salaojitus/viemäröinti/rummut/
  putkitukset
 • avo-ojat/pintavesipainanteet/
  sorasilmäkkeet

   

3. TIE- JA KENTTÄTYÖT/RAKENNEKERROKSET

 • kenttien, teiden, käytävien, polkujen yms. rakennekerrostyöt
   

4. PÄÄLLYSTEET JA KIVEYKSET

 • Sora, murskesora, kivituhka yms. päällystetyöt
 • Betoni , liuske-, kenttä(mukula), nupu- , ja noppakiveykset
 • Betoni- ja luonnonmuurikiveykset
 • Loiskevesikourujen, asfaltin reunakivien yms. työt
 • Seinänvieruskivetysalueiden työt
 • Kestopuulaudoitukset, pölliportaat yms.
 • Graniittiportaat ja -luiskat
   

5. TUKIMUURIT

 • Betoni- ja luonnonmuurikiveykset
 • Graniittikuorimuurit

6. ULKOALUEIDEN VARUSTEIDEN
    ASENNUS- RAKENTAMISTYÖT

 • leikki-, peli-, liikunta ym. välineet
 • penkit, istutusaltaat, talovarusteet,
  hk-laatikot, sillat, vesiportit yms.
 • verkko- ja puuaidat ym.
 • sähkötolpat, valaistuspylväät yms.

 

7. KASVUALUSTATYÖT

 • viljavuus- ja rakennetutkimukset
 • nurmikko-, siirtonurmi-, luonnonnurmi-,
  istutus ym. kasvualustatyöt
 • maanparannustyöt

 

8. ISTUTUSTYÖT

 • istutustyöt, puiden, pensaiden, köynnösten, perennojen, kesäkukkien,
  sipuleiden ym. istutukset
 • istutusten suojaukset

 

9. NURMETUKSET

 • kaikki nurmikkotyypit
 • erikoisnurmetukset esim. siirtonurmi,
  vinoristikko, uritus, emulsionurmetus, eroosioverkotus, turvetus ym.

 

10. MUUT TYÖT/ERIKOISTYÖT

 • katetyöt, kuori-, turve/hk-, muovi-, eristekangaskatteet ym.
 • kastelujärjestelmien asennukset
 • suihkulähteiden rakennus- ja asennustyöt
 • lampien rakennustyöt
 • tenniskenttien verkkoaidat
 • kaapeliojien, putkistolinjojen ym. kaivu- ja asennustyöt
 • korjauskohteiden salaojaremontit
 • Kantojyrsintä työt
 • ruuvipaaluasennukset
 • maaporatyöt
 • kouratyöt
 • pienbetonointityöt