Hoitopalvelut

 

1. YLEISET

    KUNNOSSAPITOTYÖT

 • Kausisiivoukset ja puhtaanapitotyöt
 • Rikkaruohontorjuntatyöt
 • Kasvinsuojelutyöt
 

2. PUU- JA 

    RUOHOVARTISTEN

    KASVIEN HOITO

 • Kastelut, lannoitus, kalkitus
 • Paikkausistutukset
 • Kasvien hoito- ja vuotuisleikkaukset
 • Istutusalustojen muokkaukset ja
  katetyöt
 • Tuentojen tarkistukset, talvi- ja routasuojaukset
 • Puistometsien raivaukset ja harvennukset ym.
 • • Niittomurskaintyöt / niittotyöt
 • • Kantojyrsintätyöt

3. NURMIKOT

 • Kastelut, lannoitus ja kalkitustyöt
 • Paikkaustyöt
 • Nurmikon leikkaukset
 • Erikoistyöt/ parannustyöt:
  ilmastointi, pystyleikkuu, katetyöt
 

4. KENTTÄ-, KÄYTÄVÄ- YM.

    ALUEIDEN HOITOTYÖT

 • • Käytävä/istutusalueiden rajojen
  kanttaustyöt
 • • Kenttä- ja käytäväalueiden tasoitus-, puhtaana- ja kunnossapitotyöt

Viher- ja maanrakentamis-
palvelut

Kivipalvelut

Konepalvelut

Hoitopalvelut

Ajankohtaiset palvelut

 

Kuvagalleria / Hoitopalvelut

Hoitopalvelut